Oorzaak


De Ziekte van Hirschsprung is een aangeboren afwijking. We weten dat deze afwijking in een vroeg stadium van de zwangerschap ontstaat, namelijk in de vierde of vijfde week, wanneer het zenuwstelsel wordt aangelegd. Ook is sinds 1996 in ieder geval van één gen aangetoond dat het betrokken is bij de Ziekte van Hirschsprung. Het is echter nog niet bekend waardoor de afwijking ontstaat. Meer informatie over erfelijkheid en de Ziekte van Hirschsprung kan men krijgen bij onze Raad van Advies, waar ook een klinisch geneticus zitting in heeft.

Webworks by TLN Webdesign